DIABOL PRÍDE Z VÝCHODU

English text after Slovak. Keď som bol decko, časkokrát som počul od starších sa rozprávať, že keď príde koniec sveta, bude to vďaka diablovy z východu. Babské povedačky, flashback na nejaký film či dokument, ktorý mi ostal v hlave, už si napamätám. Šance, že to celé prežijeme sú dneska 50 na 50. V šialenom amoku je človek schopný zabiť. Koľko zdravého rozumu a sebareflexie ten malý – opuchnutý mužíček z Kremla ešte má nikdo nevie. Kult vlastnej osobnosti a dôležitosti zasmradil svet.

Západ pomáha, ale ruky si ešte spiniť nemôže. V Európe zatiaľ piata kolóna pracuje na stodvadsať percent, aby nás rozložili zvnútra na témach ako kúriť a svietiť. Mali by sme sa k tomu postaviť priamo. Radšej budem v zime spávať v zime zabalený do bundy ako podporovať toho slizkého hada. Podporovať Ukrajinu je našou povinnosťou. Ľudia slobodného sveta musia dneska bojovať na každom fronte, lebo diktatúra je za hranicami.

English text

When I was a kid I overheard discussion about the end of the world and the devil will come from East. I am not sure if those discussions are fragments of my memory, my grandmother talking, or just movie memories. I dont remember, but the chance is fifty fifty we might survive it. When living under constant stress the mind can easily give up and able to kill without thinking. We dont know what state that little dwarf in Kremlin is, but the chances are there we might not survive it all. I rather be standing on the right side of this conflict supporting Ukraine the way I am able to then supporting the crazy man. I rather turn off my heating during winter and sleep in winter coat and living poor life than supporting oppression regime he represents. Supporting Ukraine is our duty at this time. The people of free world must fight to destroy the evil. Keep the punk political folks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s