Jano a Marcel

Viac ako 15 rokov na pódiach , precestované tisíce kilometrov…vydané dosky, zatratení, milovaní a dnes už možno aj uctievaní. Rozhovor s členmi Davovej psychózy spáchaný v jeden mrazivý zimný čas v Bratislave roku pána 2005. V jednej špinavej vinárni v centre obchodnej ulice. Zhováral som sa s Janom Kassom a Marcelom Duchoňom o začiatkoch, komančov… Read More Jano a Marcel

Hulo

Hulo, rozhovor bol robení v roku 2011 a vyšiel v Limokid zine ako nadveznosť na ešte starší rozhovor niekedy v roku 1999 pre Brotherhood zine. Časy sa menia a nedalo mi nevyspovedať Hulka o tom čo sa zmenilo v jeho živote a aké to je snažiť sa uživiť hudbou. JSS: Ahoj Hulo, ako ide živoť… Read More Hulo