25 TA LIFE

Camden Underworld, 2007 Taking you down the memory lane when 25 TA LIFE meant something, I believe the personal legacy of the band is long time gone damaged by the lead singer Rick ta Life. Take this purely as a look back on our youth days.

Roger Miret

“Legendárnych” kapiel sa na Slovensko nedostalo a ani nedostáva často, preto každá udalosť je viacmenej ako sviatkom. Pokiaľ si zoberieme 1998 tak to bol taký prelomový rok v scéne. Začalo sa to všetko kurviť a drviť na subscény v rámci scény. Určite to nemá za následok tento koncert, ale bol to jeden z posledných unity… Read More Roger Miret