Jano a Marcel

Viac ako 15 rokov na pódiach , precestované tisíce kilometrov…vydané dosky, zatratení, milovaní a dnes už možno aj uctievaní. Rozhovor s členmi Davovej psychózy spáchaný v jeden mrazivý zimný čas v Bratislave roku pána 2005. V jednej špinavej vinárni v centre obchodnej ulice. Zhováral som sa s Janom Kassom a Marcelom Duchoňom o začiatkoch, komančov… Read More Jano a Marcel